OTO 2012

Popis

Do hlasovania sa môžu diváci zapojiť prostredníctvom anketového lístka uverejneného v printových médiách. Podmienkou pre úspešné hlasovanie a následné zaradenie do žrebovania o hodnotné ceny, je správne vyplnený anketový hlasovací lístok s uvedenými štyrmi menami/programami. Hlasuje sa tiež prostredníctvom internetu na stránke www.anketaoto.sk Stránku spravuje vydavateľstvo Ringier Axel Springer. Na hlasovacom lístku je uverejnená adresa, na ktorú sa majú hlasovacie lístky posielať. V ankete OTO 2012 bude prebiehať divácke hlasovanie v dvoch kolách. 1. kolo Hlasuje sa od 15. 12.2012 do 20. 01. 2013 prostredníctvom kupónov uverejnených v tlači (Život, NČ, NČ pre ženy, NČ víkendová príloha, Eva) alebo na www.anketaoto.sk, tiež na www.cas.sk.Po skončení prvého kola sa všetky doručené hlasy zrátajú a prvých sedem osobností/programov, ktoré od vás získali v jednotlivých kategóriách najviac hlasov, postúpi do druhého kola. 2. kolo Hlasuje sa od 26.01.2013 do 17. 02. 2013 prostredníctvom kupónov uverejnených v tlači - Život, NČ, NČ pre ženy, NČ víkendová príloha, alebo na www.anketaoto.sk. V každej kategórii nájdete sedem mien/programov, ktoré postúpili do druhého kola hlasovania. V každej kategórii si vyberiete svojho favorita , teda jedno meno/program a označíte stanoveným znakom. Každý divák, ktorý sa správnym spôsobom zapojí do hlasovania, bude zaradený do žrebovania o hlavnú cenu. Výherca sa žrebuje vopred, za prítomnosti notára, a výsledok žrebovania sa odvysiela v priamom prenose. Hlavnou cenou večera je osobný automobil, ďalej exkluzívny rodinný pobytu a vecné ceny Získajú ich vyžrebovaní účastníci internetového hlasovania a hlasujúci prostredníctvom kupónov uverejnených v tlači. Výsledky žrebovania budú uverejnené počas galavečera 16.3.2013 na Jednotke /za prítomnosti notára/. Počas celej doby hlasovania ankety OTO majú všetky zúčastnené televízie možnosť nahliadnuť na triedenie hlasovacích lístkov ako aj internetového hlasovania. Výsledky ankety sú overené notárskou zápisnicou. Všetky dôležité úkony podmieňujeme prítomnosťou notára a zápisnicou ním overenou. Kategórie V diváckej ankete OTO 2012 sa hlasuje v týchto kategóriách: Moderátor/-ka TV spravodajstva Redaktor/-ka TV spravodajstva Osobnosť TV publicistiky Moderátor/-ka TV športu Komentátor/-ka TV športu Moderátor zábavných programov Spevák Speváčka Herec Herečka Herecký TV objav roka Seriál roka Zábavný program Program roka Odborné kategórie, ktoré nie asú uverejňované v tlači: Sieň slávy – kategória cti, o ktorej rozhoduje Akadémia osobností kultúrneho a spoločenského diania na Slovensku. Televízny počin roka – kategória, o ktorej rozhodujú novinári a redakcia časopisu Život. Absolútny OTO – Cena Života – najväčší počet hlasov spomedzi všetkých víťazov.

Ďalšie údaje
Typ záznamu: Neznámy